PENGENALAN

Blog ini dibina untuk memudahkan interaksi dan medium komunikasi antara pensyarah dan para pelatih. Disamping itu, ianya merupakan salah satu cara untuk memupuk dan mengoptimakan pembelajaran di atas talian (On Line Learning) dalam kalangan pelatih IPG KSAH.

Friday, July 22, 2011

Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan - SEM 8 (PISMP)

1. Bagi mendapatkan bahan sila klik di sini.
2. Berbantukan bahan yang dimuat turun dan maklumat daripada sumber-sumber yang lain,
sila laksanakan perbincangan berkumpulan dengan merumuskan perkara-perkara berikut;
i. Kenal pasti item-item utama format penulisan.
ii. Memindahkan maklumat yang diperolehi ke dalam bentuk lakaran di kertas majung.
iii. Apakah elemen persamaan dan perbezaan format tersebut dengan format penulisan buku
dan majalah.


Selamat berbincang.

No comments:

Post a Comment