PENGENALAN

Blog ini dibina untuk memudahkan interaksi dan medium komunikasi antara pensyarah dan para pelatih. Disamping itu, ianya merupakan salah satu cara untuk memupuk dan mengoptimakan pembelajaran di atas talian (On Line Learning) dalam kalangan pelatih IPG KSAH.

Sunday, December 5, 2010

Pemupukan Akidah dan Cabarannya di Era Globalisasi

1. Kertas Kerja ini dibentangkan dalam Kursus Penghayatan Islam untuk para pelatih Islam PPSIMP pada Ogos 2010 bertempat di Air Panas Ulu Legong Resort, Baling
2. Sila klik di sini untuk download.

Tuesday, August 3, 2010

PEMANTAPAN AKIDAH


Untuk mendapat bahan sila klik di sini;

Fahaman Syiah dan Khawarij

Tugasan;

1. Sila baca dengan teliti, untuk mendapatkan bahan sila klik di sini.
2. Dengan menggunakan perisian Power Point rumuskan isi-isi penting bagi tujuan pembentang kepada
rakan-rakan anda.
3. Dengan menggunakan email, kirimkan bahan-bahan yang teah dibina kepada alamat:
drridzuan3190@gmail.com

Pengenalan Ahli Sunnah Wa l Jamaah

Tugasan;
1. Sila down bahan yang disedia.Bagi mendapatkan bahan klik disini.
2. Lakarkan kefahaman anda mengenai bahan yang dibekalkan dengan menggunakan peta minda.
3. Bagi melaksanakan tugasan ini, ana dicadangkan merumuskannya dengan menggunakan smartgrafik Power Point atau Mind Manager.