PENGENALAN

Blog ini dibina untuk memudahkan interaksi dan medium komunikasi antara pensyarah dan para pelatih. Disamping itu, ianya merupakan salah satu cara untuk memupuk dan mengoptimakan pembelajaran di atas talian (On Line Learning) dalam kalangan pelatih IPG KSAH.

Friday, July 22, 2011

Al-Dhabtu Dalam Rasm Othmani

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai simbol-simbol panjang dalam kedah penulisan rasm othmani anda perlu memuat turun beberapa bahan yang dimuat naik.
1. Grafik Simbol Panjang- format doc.
2. Kaedah hazf dan ziadah- format ppt
3. Sejarah penulisan rasm othmani
4. Kaedah Izhar, dengung dan idgham
5. Imalah, Saktah, Sajdah dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment