PENGENALAN

Blog ini dibina untuk memudahkan interaksi dan medium komunikasi antara pensyarah dan para pelatih. Disamping itu, ianya merupakan salah satu cara untuk memupuk dan mengoptimakan pembelajaran di atas talian (On Line Learning) dalam kalangan pelatih IPG KSAH.

Tuesday, August 3, 2010

Fahaman Syiah dan Khawarij

Tugasan;

1. Sila baca dengan teliti, untuk mendapatkan bahan sila klik di sini.
2. Dengan menggunakan perisian Power Point rumuskan isi-isi penting bagi tujuan pembentang kepada
rakan-rakan anda.
3. Dengan menggunakan email, kirimkan bahan-bahan yang teah dibina kepada alamat:
drridzuan3190@gmail.com

No comments:

Post a Comment